JOINclusion

Joint problem-solving strategy towards social inclusion of children with a migrant background

Ποιοί είμαστε

Συνεργασία για την οικοδόμηση ενός κόσμου που περικλείει όλα τα παιδιά του δημοτικού σχολείου

Η ομάδα μας βασίζεται σε μια μοναδική ομάδα συνεργατών από διαφορετικές εμπειρίες (IT, παιδαγωγική, ψυχολογία, τεχνητή νοημοσύνη, κ.λπ.) και πρακτική (τεχνική ανάπτυξη, ακαδημαϊκή έρευνα, μη κερδοσκοπική, επίσημη και μη τυπική εκπαίδευση) και θα επωφεληθεί από τη συνεργασία και ανταλλαγή πρακτικών στη βάση του σχεδίου εργασίας του έργου JOINclusion. Κάθε οργανισμός- εταίρος (έξι συνολικά) θα αποκτήσει νέα γνώση για πρακτικές και θέματα που χαρακτηρίζουν τους άλλους με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην ικανότητά τους να προσεγγίζουν τη λειτουργία τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Επιπλέον, ο διακρατικός χαρακτήρας της εταιρικής σχέσης (Ελλάδα, Ιταλία και Ολλανδία) και οι πιθανοί συνεργάτες σε άλλες χώρες θα εξασφαλίσουν την εστίαση στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε χώρας όσον αφορά την ενσωμάτωση και την συμπερίληψη της διαφορετικότητας, παρέχοντας παράλληλα μια μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων. Το έργο θα είναι η έκφραση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και υποβάθρων που θα αντικατοπτρίζονται στο ίδιο το εργαλείο.

Joint problem-solving strategy towards social inclusion of children with a migrant background

To JOINclusion αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης ΟΛΩΝ των παιδιών – μαθητών δημοτικού σχολείου (με ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο) μέσω της χρήσης μιας συνεργατικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Αυτό το εργαλείο, σχεδιασμένο από ψυχολόγους που ειδικεύονται στον τομέα, στοχεύει στην ανάπτυξη μαθησιακών σεναρίων ενσυναίσθησης ενισχύοντας τον αντίκτυπο της χρήσης του. Τα σενάρια έχουν σχεδιαστεί για να προωθούν το διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων και να διευκολύνουν τα κανάλια έκφρασης, προωθώντας την ενσωμάτωση. Τόσο το παιχνίδι όσο και τα σενάρια του θα σχεδιαστούν με βάση τις ανάγκες του σχολείου και με τη συμμετοχή τελικών χρηστών από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του έργου.

Επιπλέον, το συνεργατικό σοβαρό παιχνίδι ενισχύεται από τεχνικές μηχανικής μάθησης που θα έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη και να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά του ως εργαλείο που προάγει την κοινωνικοποίηση μέσω εξατομίκευσης που βασίζεται στην ανίχνευση συναισθημάτων. Οι αλληλεπιδράσεις με το συνεργατικό σοβαρό παιχνίδι έχουν επίσης σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τον αυτοστοχασμό και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των στοχευόμενων ομάδων (παιδιά με και χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο) μετά το παιχνίδι, ενώ, για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισμού προάγει επιβεβαίωση που τα ενθαρρύνει να μάθουν να ενεργούν ως ισότιμα ​​μέλη της νέας τους κοινότητας και να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία.

01.

— Η αποστολή μας

Η πολυεπιστημονική συνεργασία JOINclusion εφαρμόζει την εξειδίκευση των μελών της στους ακόλουθους κύριους τομείς:

  • Κοινωνική ένταξη
  • Καινοτομία στην εκπαίδευση (Technology Enhanced Learning)
  • Ψυχολογική και γνωσιακή επιστήμη
  • Συνεργατικά παιχνίδια
  • Τεχνητή Νοημοσύνη για μηχανές εξατομίκευσης και συστάσεων
  • Συναισθηματική υπολογιστική
02.

— Το όραμά μας

Φιλοδοξία μας είναι να πετύχουμε την κοινωνική ένταξη όλων των παιδιών στα ευρωπαϊκά σχολεία. Για το σκοπό αυτό, η αποστολή του JOINclusion είναι να παρέχει εργαλεία βασισμένα στις ΤΠΕ για την προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης μεταξύ  διαφορετικών ομάδων στα δημοτικά σχολεία.

 

πολιτιστικά ή πολιτισμικά;

03.

— Η ιστορία μας

Το εταιρικό σχήμα έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα και έχει δημιουργηθεί ως μια διεπιστημονική, διεθνής και με συμπληρωματικές ικανότητες ομάδα από ενθουσιώδη μέλη. Οραματιζόμαστε τους εαυτούς μας ως μια μικρο-Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων χωρών γεωγραφικά διαχωρισμένων και πολιτισμικά διαφορετικών και στοχεύοντας πιλοτικές εφαρμογές σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Ιταλία και η Ελλάδα, μεταξύ άλλων.

Stories

Teachers' experience

Most of the discriminatory and bullying behaviors in school age are linked to cultural identity and related to racial, ethnic, and religious stereotypes (followed by gender and disability). The most popular strategies we adopted in schools to promote positive attitudes among students towards inclusion are related to playful activities fostering multicultural friendships outside formal schooling.

Teachers' needs

Among the limitations that we, as teachers, are experiencing to the development of education for diversity we can highlight the curriculum materials not supporting a multicultural perspective and our lack of confident while talking about diversity in class. We would like to know more about strategies and activities to support students developing softs skills such as empathy, respect and collaboration. More often than not, students lack skills related to the capacity to understand others’ emotions and feelings as well as the ability to understand the consequences of their actions towards others.

Partnership